Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.ivim.sk (Stránky).

Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním týchto Stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto Stránok a Služieb, vo vzťahu k týmto Stránkam a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto Stránky a Služby, ostávajú na serveroch tretej spoločnosti (vlastníka serverov - webhostingové služby), ktorá sa zaväzuje s týmito údajmi nemanipulovať okrem spracovania zálohy ako achrana pred stratou údajov. Spoločnosť IVIM vyhlasuje, že poskytované údaje spracuje len za účelom naplnenia podstaty týchto stránok (objednávky z e-shopu, konfigurátorov a pod.).

Automaticky zhromaždované neosobné informácie

Spoločnosť IVIM sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnút dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť IVIM určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromaždovaní alebo prenose citlivých dát, napr. informácií o platobnej karte, používame šifrovaciu technológiu.

Identifikácia návštevníka (cookies)

V princípe môžete používať tieto Stránky pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť IVIM informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže spoločnosť IVIM alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti IVIM zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Spoločnosť IVIM a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok spoločnosti IVIM.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo samotného zadávania údajov do košíka, pretože bez odpamätaného PHPSESSID nie je možná takáto práca. 

Fyzické osoby

Spoločnosť IVIM primárne pracuje s právnickými osobami (spoločnosti, podnikatelia). Fyzické osoby preto nemajú prístup do nášho systému a preto Vás vopred žiadame, aby ste sa ako fyzická osoba (nepodnikateľ) na našich stránkach ani neregistrovali.

Zoznam sprostredkovateľov

IVIM Trebišov, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero dodávateľov pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. S osobnými údajmi v Obchodnom informačnom systéme z tohto dôvodu prichádzajú do styku nasledovní sprostredkovatelia: Prihoda s.r.o.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky špecifické pre služby 

Spoločnosť IVIM môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).

Trebišov 9.12.2017
Vypracoval: Vaško Jozef - konateľ

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.