IVIM s.r.o.

Registrácia

Prihlasovacie údaje

Prihlasovacie meno
Heslo / overenie hesla
 
Meno / Priezvisko
Pracovný e-mail
Pracovný telefón
Firma
Ulica a číslo
Mesto
PSČ / Štát
IČO
DIČ
IČ DPH

Ku ktorej pobočke chcete patriť?

Podmienky registrácie

Obchodné podmienky pre internetový obchod firmy IVIM s.r.o. Trebišov

1. Všeobecné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi zákazníkmi internetového obchodu firmy a firmou IVIM s.r.o. Trebišov. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákona č. 118/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Spôsoby objednávania tovaru

Pomocou internetového obchodu môžete nakupovať z Vášho domova celých 24 hodín. Objednávku tovaru zadávate priamo pomocou objednávacieho košíka. Objednávku môžete zadávať taktiež e-mailom, faxom, poštou alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke je potrebné dodatočne zaslať objednávku aj jedným vyššie uvedených spôsobov. Je to kvôli eliminácii možných nezrovnalosti pri telefonickom kontakte.

Pri objednávaní tovaru cez e-shop je podmienkou, ktorá Vám umožňuje nákup tovaru vyplnenie všetkých identifikačných údajov, ktoré sú potrebné k presnej identifikácii kupujúceho a spôsobu dodania tovaru.

3. Cena tovaru

Ceny tovaru sú uvedené v e-shope pri jednotlivých položkách tovaru.

IVIM s.r.o. Trebišov ma právo si dohodnúť s kupujúcim osobitné cenové a platobné podmienky.

IVIM s.r.o. Trebišov má výhradné právo jednostranne upraviť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene uvedenej v e-shope, alebo vo vydaných cenníkoch ak v priebehu od objednania tovaru po jeho vyskladnenie, dôjde k výraznej zmene ceny tovaru u dodávateľa. O tejto zmene ceny je firma IVIM povinná kupujúceho informovať a ten má možnosť od kúpy tovaru odstúpiť.

4. Platobné a dodacie podmienky

Tovar objednaný zákazníkom cez e-shop a jemu dodaný je ten povinný riadne a včas zaplatiť v zmysle podmienok uvedených v tomto článku.

Zákazník zaplatí za tovar:

  • v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne v obchodných priestoroch firmy, prípadne dodaného rozvozom našimi vozidlami.
  • po prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry v termíne dojednanej splatnosti.
  • na dobierku pri prevzatí tovaru dodaného zbernou službou.


Dodacia lehota je od 24 hodín do 7 dní ak nie je uvedené inak. V prípade ak sa požadovaný tovar nenachádza na sklade, budeme Vás čo najskôr informovať.

Doprava tovaru k zákazníkovi motorovými vozidlami dodávateľa je zdarma. Cena za dopravu tovaru prepravnými službami je závislá na hmotnosti zásielky.

5. Zrušenie objednávky, vrátenie tovaru

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.

V zmysle zákona je možné odstúpenie od zmluvy a vrátenie len nepoužitého tovaru a v originálnom obale. Zároveň Vás žiadame, aby ste k tovaru priložili kópiu faktúry. Peniaze za tovar Vám obratom vrátime poštovou poukážkou alebo na Vami zadaný účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme v termíne do 7 dní za iný. K tovaru je potrebné doložiť dodávateľskú faktúru a uviesť druh tovaru ktorý požadujete namiesto pôvodného. Náklady spojené s výmenou tovaru hradí kupujúci.

6. Reklamácia tovaru a záručná doba

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar hneď po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný preveriť obsah zásielky a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Tovar počas prepravy je poistený, preto zodpovednosť za poškodenie nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu dodaný nový výrobok.

Mechanické poškodenie výrobku, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí tovaru je nutné reklamovať okamžite po zistení - najneskôr do troch dní (čas dostatočný na to aby zákazník si prehliadol dodávku tovaru). Neskoršie reklamácie už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na

  • bežné opotrebenie výrobku spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru nemožno považovať za vadu nedá sa ani reklamovať.
  • Nesprávne použitie výrobku
  • Nesprávne skladovanie

Ako postupovať pri reklamácii:

  • Informácia o reklamácii e-mail. fax, vyplnenie reklamačného protokolu
  • Doklad o dodávke reklamovaného tovaru

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

7. Marketingové maily

Potvrdením podmienok súhlasíte s odoberaním reklamných mailov.
Reklamné maily je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na link v akomkoľvek predošlom reklamnom maily.

8. Fyzické osoby

Spoločnosť IVIM primárne pracuje s právnickými osobami (spoločnosti, podnikatelia). Fyzické osoby preto nemajú prístup do nášho systému a preto Vás vopred žiadame, aby ste sa ako fyzická osoba (nepodnikateľ) na našich stránkach ani neregistrovali.

Trebišov 5.6.2011
Vypracoval: Vaško Jozef - konateľ

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.ivim.sk (Stránky).

Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním týchto Stránok súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním týchto Stránok a Služieb, vo vzťahu k týmto Stránkam a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na tieto Stránky a Služby, ostávajú na serveroch tretej spoločnosti (vlastníka serverov - webhostingové služby), ktorá sa zaväzuje s týmito údajmi nemanipulovať okrem spracovania zálohy ako achrana pred stratou údajov. Spoločnosť IVIM vyhlasuje, že poskytované údaje spracuje len za účelom naplnenia podstaty týchto stránok (objednávky z e-shopu, konfigurátorov a pod.).

Automaticky zhromaždované neosobné informácie

Spoločnosť IVIM sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnút dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť IVIM určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromaždovaní alebo prenose citlivých dát, napr. informácií o platobnej karte, používame šifrovaciu technológiu.

Identifikácia návštevníka (cookies)

V princípe môžete používať tieto Stránky pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť IVIM informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže spoločnosť IVIM alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti IVIM zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na týchto Stránkach. Spoločnosť IVIM a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom týchto Stránok alebo iných internetových stránok spoločnosti IVIM.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo samotného zadávania údajov do košíka, pretože bez odpamätaného PHPSESSID nie je možná takáto práca. 

Fyzické osoby

Spoločnosť IVIM primárne pracuje s právnickými osobami (spoločnosti, podnikatelia).Fyzické osoby preto nemajú prístup do nášho systému a preto Vás vopred žiadame,aby ste sa ako fyzická osoba (nepodnikateľ) na našich stránkach ani neregistrovali.

Zoznam sprostredkovateľov

IVIM Trebišov, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero dodávateľov pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. S osobnými údajmi v Obchodnom informačnom systéme z tohto dôvodu prichádzajú do styku nasledovní sprostredkovatelia: Prihoda s.r.o.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Podmienky špecifické pre služby 

Spoločnosť IVIM môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).

Trebišov 9.12.2017
Vypracoval: Vaško Jozef - konateľRegistrovať
Váš účet bol vytvorený.
Čoskoro Vás budeme kontaktovať, potom bude možné prvé prihlásenie.
Skontrolujte si mailovú schránku, pokračujte podľa inštrukcií.